1. Sanayide yaygın olarak kullanılan endüstriyel amaçlı ham madde, formül ve özel ürün taleplerini karşılamak.
2. Sanayide karşılaşılan problemlere yönelik yeni teknolojiler ve çözümler geliştirmek.
3. Sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli bilimsel danışmanlık hizmetlerini karşılamak.
4. Toplum sağlığı, gıdaların korunması, doğal tarım ve çevre sağlığı konularında çalışmalar yapmak ve toplumu bilgilendirmek.
5. Yerli teknolojiler ve ürünler sayesinde ithalatın azaltılıp ihracatın artırılmasını sağlamak.
6. Yeni teknolojik buluşların yapılması, patentlenmesi ve ticarileştirilmesinde rol almak.
7. Bilimsel doküman, kitap, makale, konferans ve etkinlik hazırlama faaliyetlerinde bulunmak.
8. Tanıtım amaçlı sergi, fuar ve toplantılara katılmak.