PROJECT PARTNER 2018 yılında Uğursoy Olgun tarafından geleceğin ürün ve teknolojileri temelinde kurulması planlanan bir inovatif teknoloji firmasıdır.

PROJECT PARTNER bünyesinde
İnsan ve toplum sağlığını gözeten, çevre dostu, yenilikçi ürünler ile üretim teknolojilerinin temelleri atılmaktadır. Bu süreçlerde doğal kaynakların toplum yararına, bilinçli ve doğru kullanımı için hedefler oluşturulmaktadır. Global ölçekte, ülkemiz ve insanlık yararına stratejik teknolojilerin geliştirilmesi faaliyetleri yürütülmektedir. Bu faaliyetler başlıca:

1. Yenilikçi ürün ve ham maddeler geliştirilmekte ve satışa sunulmaktadır.
2. Uluslararası ve ulusal düzeyde disiplinler arası projeler yapılmaktadır.
3. Farklı sanayi kuruluşları ile ortak sanayi projeleri yapılmaktadır.
4. Farklı alanlarda endüstriyel ölçekli ürün geliştirme ve üretim yapılmaktadır.
5. Akademik proje, patent, ticari ürün ve yayın yapılmaktadır.
6. Yeni geliştirilen ürünlerin ticarileştirilmesi yapılmaktadır.
7. Uluslararası ve ulusal teknoloji transfer işlemleri yapılmaktadır.